loader

Keris: Sains dan Seni di sebalik Sebilah…

Wacana bersama Prof. Dato' Dr. Mu'ati @ Zamri Ahmad


11 February 2023  
10:00 AM
Education Briefing Area
Free

Keris: Sains dan Seni di Sebalik Sebilah Besi dalam Kayu
A talk by Prof. Dato' Dr. Abdul Mu'ati @ Zambri bin Ahmad

Keris is a symbol of Malay civilization that still remains functional to this day. It is a manifestation of Malay wisdom that combines scientific knowledge with high artistic value. The blade of the keris displays the mastery of science and technology. The same goes for the hilt and the sheath. The keris also holds the values of art such as beauty and philosophy. The care and preservation of keris includes a mixed mastery of science full of secrets. Thus, it can be said that the keris is a product of Malay science and art, a topic which will be explored in this session.

Prof. Dato' Dr. Mu'ati @ Zamri Ahmad is Director, Centre for Corporate Strategy and Relations, Universiti Putra Malaysia.

This talk will be delivered in Malay. For more information, contact us at 03-2092 7031/7032 or email education@iamm.org.my.

Keris: Power and Identity is now running from 2 December 2022 until 13 March 2023 at Special Gallery 2, IAMM.

Keris: Sains dan Seni di Sebalik Sebilah Besi dalam Kayu
Wacana oleh Prof. Dato' Dr. Abdul Mu'ati @ Zambri bin Ahmad

Keris adalah lambang ketamadunan Melayu yang masih kekal berfungsi hingga ke hari ini. Ia adalah manifestasi kebijaksanaan Melayu yang menggabungkan pengetahuan sains dengan garapan nilai seni yang tinggi. Pada bilah keris terpapar penguasaan sains dan teknologi. Begitu juga pada hulu dan sarungnya. Pada sebilah keris juga tersurat nilai kesenian yang penuh keindahan dan falsafah. Pada cara penjagaan dan pemeliharaan keris juga teradun penguasaan sains yang penuh rahsia. Justeru dapatlah dikatakan bahawa keris adalah produk sains dan seni Melayu.

Prof. Dr. Mu'ati @ Zamri Ahmad adalah Pengarah Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK), Universiti Putra Malaysia.

Wacana ini akan disampaikan dalam bahasa Melayu. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di 03-2092 7031/7032 atau e-mel education@iamm.org.my.

Keris: Kuasa dan Jatidiri sedang berlangsung dari 2 Disember 2022 sehingga 13 Mac 2023 di Galeri Khas 2, MKIM.

Connect with us
Copyright © 2023 Islamic Arts Museum Malaysia. All Rights Reserved. 
hometagcalendar-fullclockcrosschevron-up